Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym, zapytaniach kierowanych drogą poczty elektronicznej oraz korespondencji związanej z obsługą umów i transakcji handlowych (również na fakturach)  jest Karolina Setlik i jej zdjęcia z siedzibą w Starym Sączu 33-340, ul. Nowa 17. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email karolinasetlik@gmail.com, telefonicznie pod numerem (+48) 508 269 629 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podanie w formularzu kontaktowym lub korespondencji e-mail Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zapytań, zgłoszeń i przedstawienia Państwu oferty.
Podanie w formularzu kontaktowym lubi wiadomości e-mail odpowiednio adresu e-mail lub numeru telefonu oznacza zgodę na skierowanie do Państwa treści z odpowiedzią na zapytania/zgłoszenia oraz prowadzenie korespondencji związanej z realizacją umów i transakcji handlowych odpowiednio drogą korespondencji e-mail lub telefonicznie. Każdą taką zgodę można wycofać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zapytań i zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem udostępnionego formularza lub poczty e-mail – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi przy wykorzystaniu udostępnianego formularza kontaktowego i adresów e-mail (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO) oraz w celu kierowania treści dotyczących oferty drogą telefoniczną lub e-mailową – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes firmy Karolina Setlik i jej zdjęcia (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu oferty w związku z wyrażoną zgodą.
Dane osobowe przekazane Administratorowi - w sytuacji realizacji transakcji handlowych - będą wykorzystywane do wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji itp.)
Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów obsługi zapytań. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez firmę Karolina Setlik i jej zdjęcia. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do niej treści marketingowych.
Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu i przedstawienia oferty firmy Karolina Setlik i jej zdjęcia.


Pliki cookies (ciasteczka)

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki, w które przechowują ustawienia użytkownika. Tworzy je przeglądarka internetowa przy każdym odwiedzeniu strony. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki.
Przy kolejnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (plik zwierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy. Ułatwia to korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez użytkownika stron internetowych. Jeśli korzysta on z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji.
Ważne jest to że użytkownik może zmieniać sposób korzystania z ciasteczek przez swoją przeglądarkę - blokować lub usuwać te, które pochodzą ze stron internetowych. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki i korzystać z jej funkcji w tym zakresie.

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone | Karolina Setlik Photography | Kraków

Sesje fotograficzne noworodkowe, ciążowe, rodzinne i lifestyle.

Polityka prywatności i cookies.